Podcast-intervju med Carl-Otto

Podcast-intervju med Carl-Otto

Här är en intervju jag gav nyligen för The Music Manumit Podcast. Det blev ett trevligt samtal där jag pratar (ganska länge) om alla mina projekt, Orphan Songs, Pappa Kapsyl och Daddy Donut och beslutet att satsa på musiken efter så många år som hobbymusiker. Det handlar också en del om min relation till Creative Commons – den nya, friare upphovsrätten.

Här är länken till intervjun: http://www.musicmanumit.com/2014/04/orphan-songs-140413-music-manumit.html

Creative Commons Sverige